Canlı Destek Al

Finansman Bono İhracı

02.04.2020 tarih ve 19/430 sayılı toplantısında Şirket’imizin yurt içinde ve toplam 600.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydı ile bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz olumlu karşılanmıştır.

Ortaklığımız, 600.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 20.000.000 TL nominal tutarlı, 89 gün vadeli finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurumuz 26.10.2020 tarih ve E-29833736-105.02.02-10779 sayı ile onaylanmış olmakla birlikte, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) 10. maddesinde yer alan Sermaye piyasası araçlarının halka arz fiyatı, fiyat aralığı ile talep toplanması durumunda fiyat aralığı ya da faiz veya iskonto oranı yapılacak bir özel durum açıklamasıyla satış ve/veya talep toplama süresinin başlangıç tarihinden önce veya söz konusu süreler içerisinde izahname değişikliği gerektirmeksizin aşağı yönlü revize edilebilir” ifadesi gereği piyasa koşulları dikkate alınarak finansman bonosu fiyatı 0,96813 TL’ye aşağı yönlü revize edilmiştir (Basit faiz oranı %12,00’den %13,50’ye revize edilmiştir.)

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 04.11.2020 ihraç tarihli, 20 milyon TL nominal tutarlı (+10 milyon TL ek satış), 89 gün vadeli iskontolu bonolarının talep toplama tarihleri 2 -3 Kasım 2020 tarihleridir.

Sabit faizli, iskontolu olarak ihraç edilecek olan 89 gün vadeli finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %13,50, bileşik faiz oranı %14,21, 1 TL nominal tutarlı finansman bonosunun fiyatı ise 0,96813 TL’dir.