Canlı Destek Al

Finansman Bonosu İhracı

Yurt içinde, toplam 600.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirmek üzere halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/430 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Ortaklığımız, 600.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 40.000.000 TL tutarlı (talep gelmesi halinde 60.000.000 TL) nominal değerli, 184 gün vadeli ve ayda bir kupon ödemeli finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 02.07.2020 tarih ve 29833736-105.02.02-E.6699 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin talep toplama tarihleri 16-17 Temmuz 2020 olarak belirlenen 20 Temmuz 2020 ihraç tarihli, 40 milyon TL nominal tutarlı (+20 milyon TL ek satış), 184 gün vadeli ve ayda bir kupon ödemeli finansman bonolarında değişken faiz oranı kullanılacaktır. Değişken faizli ve kupon ödemeli borçlanma aracının her bir kupon ödemesine ilişkin fiyatına baz teşkil edecek Yıllıklandırılmış Basit Kupon Oranı hesaplamasında kupon hesaplama tarihleri arasında açıklanan günlük BIST TLREF Endekslerinin bir aylık aritmetik ortalaması kullanılacaktır. Gedik Yatırım tarafından ihraç edilecek finansman bonolarının kupon faizine %0,50(50 baz puan) oranında ek getiri eklenecektir Kamuoyuna saygıyla duyurulur.