Canlı Destek Al

Finansman Bonosu İhracı

Yurt içinde, toplam 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2018 tarih ve 21/593 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Ortaklığımız, 300.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 25.000.000 TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 18.02.2019 tarih ve 29833736-105.02-02- E. 2622 sayı ile onaylanmış olmakla birlikte, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) 10. maddesinde yer alan "Sermaye piyasası araçlarının halka arz fiyatı, fiyat aralığı ile talep toplanması durumunda fiyat aralığı ya da faiz veya iskonto oranı yapılacak bir özel durum açıklamasıyla satış ve/veya talep toplama süresinin başlangıç tarihinden önce veya söz konusu süreler içerisinde izahname değişikliği gerektirmeksizin aşağı yönlü revize edilebilir" ifadesi gereği piyasa koşulları dikkate alınarak finasman bonosu fiyatı 0,94856 TL'ye revize edilmiştir (Basit faiz oranı %21,50 'den %21,75' e revize edilmiştir.) Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 25.02.2019 ihraç tarihli, 25 milyon TL nominal tutarlı (+12,5 milyon TL ek satış), 91 gün vadeli iskontolu bonolarının talep toplama tarihleri 21-22/02/2019 tarihleridir. Sabit faizli, iskontolu olarak ihraç edilecek olan 91 gün vadeli finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %21,75, bileşik faiz oranı %23,59, 1 TL nominal tutarlı finansman bonosunun fiyatı ise 0,94856 TL'dir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Özet

Sermaye Piyasası Aracı Notu