Canlı Destek Al

Gedik Yatırım Finansman Bono İhracı

''Yurt içinde, toplam 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2018 tarih ve 21/593 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Ortaklığımız, 300.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 20.000.000 TL tutarlı (talep gelmesi halinde 30.000.000 TL) nominal değerli, 192 gün vadeli ve 32 günde bir kupon ödemeli finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan sermaye piyasası aracı notu, değişiklikleri içeren ihraççı bilgi dokümanı ve özet belgeleri de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamoyu ile paylaşılacaktır.

İhraca ilişkin faiz ve ek getiri oranı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" nin 10/2 maddesi kapsamında Kurul onayını takiben, satıştan önce özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulacaktır.''

Özet

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraçcı Bilgi Dokümanı