Canlı Destek Al

Kontrolmatik Taslak İzahname

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.’nin pay halka arzı için hazırlanan taslak izahname aşağıda yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru incelenmekte olup izahname seti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen İzahname seti ayrıca ilan edilecektir.