Canlı Destek Al

Kütahya Şeker Halka Arz Özet Bilgilendirme

Değerli Yatırımcımız,

Kütahya Şeker Fabrikası AŞ, 1 – 2 Temmuz 2021 tarihlerinde 21 TL sabit fiyatla Borsa’da Satış yöntemi ile halka arz edilecektir. Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30-13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiye ile başvuruda bulunabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

Tamamı ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 11.500.000 TL nominal değerli payın halka arzı gerçekleştirilecektir.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 31.03.2021 son 12 aylık döneme göre 21x, fiyat tespit raporunda belirtilen 2021 yılsonu FAVÖK tahminine göre ise 13x olarak hesaplanmıştır.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.
İzahname ve ekleri için tıklayınız.

Halka Arz Yöntemi:

Ortak satışı

Halka Arz Edilecek Paylar:

11.500.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%25,00

Talep Toplama Yöntemi:

Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

1 – 2 Temmuz 2021

Halka Arz Fiyatı:

21 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

241.500.000 TL

Tahsisat Grupları

Halka arz, Borsa’da satış olarak gerçekleştirileceği için herhangi bir tahsisat grubu bulunmamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

Halka arz ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek olup Şirket’e doğrudan nakit girişi olmayacaktır. Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımı tamamen Kiler Holding A.Ş.’nin ve Torunlar Gıda ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tasarrufunda olacaktır.

Kar Dağıtım Politikası:

Kar dağıtım politikası halka arzı takiben gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısında kesinleştirilecek olmakla birlikte, dağıtılabilir karın her yıl tamamının dağıtılması planlanmaktadır.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Yoktur.

Teşvikler:

Yoktur.

Şirket 1953 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları bünyesinde kurulmuştur. Şirket sermayesi içinde Özelleştirme İdaresine ait %56 oranındaki hissenin devriyle 2004 yılında özelleştirilen Şirket, Türkiye’nin ilk özel şeker fabrikası olma niteliğine sahiptir. Şirket’in ana faaliyet konusu, kristal, toz, ve küp şeker üretimi ve ticareti, şeker sanayinin yan ürünü olan yaş küspe, melas ve tohum ticareti yapmaktır. 2020 yıl sonu itibarıyla Şirket hasılatının %88’i ise şeker satışlarından oluşmaktadır.

2018-2020 dönemleri arasında %31,6 YBBO ile satışlarını büyüterek 2020 yıl sonu itibarıyla 226,1 milyon TL’lik gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 45,6 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %34,4 YBBO sergileyerek %17,4’lük FAVÖK marjıyla 39,2 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 31,3 milyon TL net karı bulunan Şirket, 2021 ilk 3 aylık dönem itibarıyla net nakit pozisyonundadır.