Canlı Destek Al

Matriks Halka Arz Dokümanları

Matriks Bilgi Dağıtım Sistemleri AŞ paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

Halka Arza Katıl