Canlı Destek Al

Mercan Kimya Halka Arz Özet Bilgilendirme

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., 20-21 Mayıs 2021 tarihlerinde 8,81 – 10,46 TL fiyat aralığından değişken fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle Borsa’da halka arz edilecektir. Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30-13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiyeniz ile başvuruda bulunabilirsiniz.

Halka arz süresince yukarıda belirtilen fiyat aralığından emir girilmesi mümkün bulunmakta olup, girilen emirler fiyat ve zaman önceliği ile sıralanacak, tüm arzın bittiği fiyat seviyesi satış fiyatı olarak tespit edilecek ve bu fiyat seviyesinden ve üzerinden gelen tüm emirlere dağıtım yapılacaktır. Satış fiyatının altındaki emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır.

Tamamı sermaye artırımı yoluyla olmak üzere toplam 20.000.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir.

Belirlenen halka arz fiyat aralığının zımni FD/FAVÖK karşılığı 10,1-11,4x olarak hesaplanmıştır

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artırımı

Halka Arz Edilecek Paylar:

20.000.000 TL nominal değerli pay

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%30,77

Talep Toplama Yöntemi:

Borsada Satış – Değişken Fiyatla Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

20 - 21 Mayıs 2021

Halka Arz Fiyatı:

8,81 – 10,46 TL aralığı

Halka Arz Büyüklüğü:

209.200.000 TL (tavan fiyattan)

Tahsisat Grupları:

Halka arz, Borsa’da satış olarak gerçekleştirileceği için herhangi bir tahsisat grubu bulunmamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%40’ı İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması

%30’u Tesis ve depo alanı yatırımı

%30’u Finansal borçların ödenmesi

amacıyla kullanılacaktır.

Kar Dağıtım Politikası:

Şirket paylarının Borsa’da işlem görmesini müteakip yapılacak ilk genel kurul toplantısında  kararlaştırılacaktır.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Yoktur.

Teşvikler:

Yoktur.

Şirket faaliyetleri, 1977’ye dayanmakta olup, 2004 yılından itibaren Mercan Kimya adı altında yürütülmektedir. Şirket’in üretimini ve satışını gerçekleştirdiği ana ürün grupları parafin, parafin emülsiyonları ve vazelinden oluşmaktadır. 2020 yıl sonu itibarıyla Şirket’in satışlarının %61,49’u parafin ve emülsiyonlardan oluşmaktadır.

Şirket 2018-2020 yılları arasında %36 YBBO ile satışlarını büyüterek 2020 yıl sonu itibarıyla 326,1 milyon TL’lik net satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 yılları arasında %43 YBBO sergileyerek %13,9’luk FAVÖK marjıyla 45,3 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 30,6 milyon TL net karı bulunan Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı 2,8x ile yüksek bir noktadadır.