Canlı Destek Al

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. SPK Başvurusu

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. çıkarılmış sermayesinin 27.000.000 TL'den 54.000.000 TL' ye çıkarılması nedeniyle bedelli artırılacak 27.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan taslak izahnamenin ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.