Canlı Destek Al

Obase Bilgisayar Halka Arz Dokümanları

Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.