Canlı Destek Al

Özsu Balık Özet Bilgilendirme

Özsu Balık Üretim A.Ş. (“Özsu Balık” / “Şirket”) 22 – 23 Kasım 2022 tarihlerinde 7,69 TL sabit fiyatla Gedik Yatırım liderliğinde Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile halka arz edilecektir.

Toplam 20.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir. Halka arz büyüklüğü 153.800.000 TL olarak hesaplanmaktadır.

Belirlenen halka arz fiyatına göre 30.09.2022 itibarıyla son bir yıllık finansallar üzerinden FD/FAVÖK karşılığı 2,8x olarak hesaplanmıştır. 

Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30 – 13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiye ile başvuruda bulunabilmesi mümkündür.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artırımı

Halka Arz Edilecek Paylar:

20.000.000 TL nominal değerli paylar

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%33,3

Talep Toplama Yöntemi:

Borsada Satış – Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış

Talep Toplama Tarihleri:

22 – 23 Kasım 2022

Halka Arz Fiyatı:

7,69 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

153.800.000 TL

Tahsisat Grupları:

Halka arz, borsada satış olarak gerçekleştirileceği için herhangi bir tahsisat grubu bulunmamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%20 – 25’inin bağlı ortaklık Unifeed bünyesinde yapılacak sermaye artırımının finansmanı,

%20 – 25’inin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması,

%50 – 55’inin finansal borçların ödenmesi

amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Kar Dağıtım Politikası:

Şirket, yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde dağıtıma konu edilebilecek yıllık net karın en az %20’sini nakit ve/veya bedelsiz şeklinde kar payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte Şirket 2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları hesap dönemlerine ilişkin dağıtıma konu edilebilecek net karın en az %25’ini nakit kar payı olarak dağıtmayı taahhüt etmektedir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Planlanmaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

 

Şirket 1995 yılında yıllık 200 ton balık üretim kapasitesi ile iki ortaklı bir limitet şirket olarak İzmir’de kurulmuştur. Şirket 1998’de yeni ruhsatlar alarak üretim kapasitesini arttırmış ve 2004 yılında mevcut ortakların Şirket’i satın almasıyla yeniden yapılanmaya başlanmıştır.

Özsu Balık halihazırda sahip olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınmış olan 5.900 ton/yıl kapasiteli 4 adet su ürünleri yetiştiriciliği belgesi ile kiraya verdiği ve büyük oranda kendi kuluçkahanesinden tedarik ettiği yavru balıkların üretimi ve satışı faaliyetinde bulunmaktadır. Mevcut durumda toplamda 102 adet olan ağ kafeslerde yetiştirilen balıklar piyasada oluşan talebe göre 100 – 200 gr, 300 – 400 gr, 400 – 600 gr, 600 – 800 gr ve üstü büyüklüklere (satışların büyük bir çoğunluğu 400 - 600 gr ağırlığındaki balıklardan oluşmaktadır) ulaştıklarında büyük oranda bütün ve kısmen de olsa fileto halinde çoğunlukla yurtdışına satılmaktadır.

Şirket, balık üretiminin yanısıra balık yemi yapımında kullanılan balık unu, balık yağı ile balık yemi katkı maddesi ticareti de yapmaktadır. Öte yandan, Şirket’in yatırımını 2017 yılında tamamladığı kuluçkahane (yavru balık üretim) tesisi ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınmış olan su ürünleri kuluçkahane belgesi de bulunmakla birlikte, kendisi yavru balık üretmemektedir. Bu tesis aynı sektörde faaliyette bulunan ilişkili taraf olmayan İlknak Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne yavru balık üretiminde bulunmak üzere kiraya verilmiştir. Ayrıca, Şirket’in kendine ait bir paketleme tesisi ve sermayesinin %50’sine sahip olduğu ve yakın zamanda deneme üretimine geçmesi planlanan ve balık yemi üretecek olan bir bağlı ortaklığı da bulunmakta olup balık üretimi konusunda entegrasyonunu tamamlamış bir şirket konumundadır.

2022 yılı ilk 6 aylık dönem itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla; satışlar %104,9 ve FAVÖK %111,8  oranlarında artarak sırasıyla, 379,7 milyon TL ve 72,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili döneme ilişkin brüt kar marjı %26,9 ve FAVÖK marjı %19,2’dir. İlgili dönem itibarıyla Özsu Balık’ın nakit ve nakit benzerleri 22,2 milyon TL, finansal borç toplamı 141,9 milyon TL olup, net borç pozisyonu 119,7 milyon TL’dir.

2022 yılı ilk 9 aylık dönem itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla; satışlar %112,7 ve FAVÖK %144,7 oranlarında artarak sırasıyla, 637,6 milyon TL ve 116,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili döneme ilişkin brüt kar marjı %25,1 ve FAVÖK marjı %18,2’dir. İlgili dönem itibarıyla Özsu Balık’ın nakit ve nakit benzerleri 14,5 milyon TL, finansal borç toplamı 140,9 milyon TL olup, net borç pozisyonu 126,4 milyon TL’dir.