Canlı Destek Al

Panelsan Özet Bilgilendirme

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Panelsan” / “Şirket”) 9 - 10 -11 Şubat 2022 tarihlerinde 10,20 TL sabit fiyatla Gedik Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla halka arz edilecektir.

17.500.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 1.750.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 19.250.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arz edilecektir.  Ayrıca halka arz edenlerin toplamda 1.750.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır. Halka arz büyüklüğü ek satış hariç 196.350.000 TL, ek satış olması halinde ise 214.200.000 TL olarak hesaplanmaktadır.

Belirlenen halka arz fiyatının 30.09.2021 itibariyle son bir yıllık finansal tablolar üzerinden FD/FAVÖK karşılığı 8,5x olarak hesaplanmıştır. 

Yurt içi Bireysel Yatırımcılara yapılacak dağıtımda oransal yöntem kullanılacaktır. Halka arzda kredili talep toplanması mümkündür.

Konsorsiyum üyeleri sadece Yurt içi Bireysel Yatırımcıların taleplerini toplayacaktır. Yurt içi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların talepleri ise sadece Gedik Yatırım tarafından toplanacaktır.

Fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.
İzahname ve ekleri için tıklayınız.

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artırımı (%91) ve ortak satışı (%9)

Halka Arz Edilecek Paylar:

17.500.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı)

1.750.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

1.750.000 TL nominal değerli paylar

Halka Açıklık Oranı:

%25,67

%28,00 (ek satış dahil)

Talep Toplama Yöntemi:

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

9 – 10 – 11 Şubat 2022

Halka Arz Fiyatı:

10,20 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

196.350.000 TL

214.200.000 TL (ek satış dahil)

Tahsisat Grupları:

Yurt içi Bireysel Yatırımcılar* (%50)

Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar (%40)

Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılar (%10)

(*) Yurt içi Bireysel Yatırımcılar için belirlenmiş azami talep büyüklüğü 700.000 adettir.

Konsorsiyum üyeleri:

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%50 – 55’inin yurt içi üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine alınması ve fabrika inşaatının yapılmasında,

%45 – 50’sinin başta hammadde alımı olmak üzere işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında,

%5 – 10’unun finansal borçların ödenmesinde

kullanılması planlanmaktadır.

Kar Dağıtım Politikası:

Dağıtılabilir karın asgari %20’sinin nakit kar payı olarak dağıtılması hedeflenmektedir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

30 gün boyunca planlanmaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.


Panelsan, 2004 yılında Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulmuştur. 2004 yılında 7.500 m²’lik açık alan ve 2.500 m²’lik kapalı alanda, yıllık 1.250.000 m² kapasitesiyle mineral yün dolgulu (taş yünü ya da cam yünü) sandviç panel üretimine başlayan Şirket, Expanded Polysytrene Polistren (EPS) dolgu maddeli yalıtımlı sandviç panel ihtiyacını öngörerek 2005 yılında yıllık 120.000 m3 kapasite ile EPS yalıtım levhaları ve enjeksiyon ambalaj ürünleri üretim hattını da devreye almıştır. Şirket, yanmazlık ve ses yalıtımı yönünden performansı daha yüksek mineral yüne ek olarak 2014 yılında ısı yalıtımı, suya dayanıklılığı, taşıma kapasitesi ve kullanım ömrü daha yüksek termoset plastik malzemeler olan Poliüretan (PUR) ve Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı sandviç panel hattını da devreye almıştır.

Şirket’in mevcut durum itibarıyla yıllık 6.000.000 m² sandviç panel, 750.000 m3 EPS üretim kapasitesi ile 56.358 m²’lik fabrika arsası üzerinde 21.530 m²’lik kapalı alanda yer alan üretim tesisi; sektörde ısı yalıtımı, hava geçirimsizliği, hijyen, terleme, güvenlik, estetik, yangın yalıtımı ve benzeri tüm ihtiyaçlara cevap verecek profil ve ürün gamına sahip bir tesis olmuştur. Şirket yurt içi ve yurt dışı pazarlarda geçerli kalite belgeleri ile üretim yapmaktadır.

Şirket’in mevcut ürün portföyü 3 ana ürün grubundan oluşmaktadır:

  • Sandviç cephe panelleri
  • Sandviç çatı panelleri
  • EPS ısı yalıtım levhaları ve bloklar ile EPS enjeksiyon kalıplı özel ürünler

2016 yılından beri ISO ikinci 500 listesinde (2019 yılında 458. sırada, 2020 yılında ise 376. sırada) yer alan Şirketin 30.09.2021 tarihi itibariyle toplam satışları içinde ihracatın payı %8’dir. 2021 yılı ilk 9 aylık dönemde çatı paneli grubunun toplam satışlardaki payı %50,9, cephe paneli grubunun toplam satışlardaki payı %30,2, EPS ürün grubunun toplam satışlardaki payı ise %14,1 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı 9 aylık dönem itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla; satışlar %87,7, FAVÖK %235, net kar ise %1.044,5 oranlarında artarak sırasıyla, 393,2 milyon TL, 57,8 milyon TL ve 36,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili döneme ilişkin brüt kar marjı %16,8, FAVÖK marjı %14,7 ve net kar marjı %9,3’tür.  Ayrıca ilgili dönem itibariyle Panelsan’ın nakit ve nakit benzerleri 46,4 milyon TL, finansal borç toplamı 63,4 milyon TL olup, net borç pozisyonu 17 milyon TL’dir