Canlı Destek Al

Pasifik GYO Halka Arz Özet Bilgilendirme

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Pasifik GYO”/“Şirket”) 9 – 10 Aralık 2021 tarihlerinde 16,38 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. Tamamı sermaye artırımı yoluyla olmak üzere toplam 67.500.000 TL nominal değerli payın halka arzı gerçekleştirilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 13.500.000 TL nominal değerli B grubu (imtiyazsız) ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Konsorsiyum üyeleri sadece Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların taleplerini toplayacaktır.

Belirlenen halka arz fiyatının zımni PD/DD karşılığı 16,1x olarak hesaplanmıştır. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için burayı, kurumumuzca hazırlanan ve KAP’ta ilan edilen rapor için burayı tıklayınız.


İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artırımı

Halka Arz Edilecek Paylar:

67.500.000 TL nominal değerli paylar

Ek Pay Satışı:

13.500.000

Halka Açıklık Oranı:

%25,23

%30,28 (ek satış dahil)

Talep Toplama Yöntemi:

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

9 – 10 Aralık 2021

Halka Arz Fiyatı:

16,38 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

1.105.650.000 TL

1.326.780.000 TL (ek satış dahil)

Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%40)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%40)

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%20)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%30’unun Şirket borçlarının kapatılarak işletme sermayesine destek sağlanması, devam eden ve önümüzdeki yıllarda geliştirilecek projelerinde finansman yükünün etkisini asgariye indirilip karlılığın azami oranda sağlanmasında,

%70’inin devam eden Ankara ve İstanbul projeleri yanı sıra ileriki dönemlerde gerçekleştirilecek diğer projelerin geliştirilmesinde kullanılması planlanmaktadır.

Kar Dağıtım Politikası:

Henüz oluşturulmamış olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerince belirlenecektir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Planlanmamaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

 

Şirket Ankara’da 11.12.2020 tarihinde Pasifik Grup Gayrimenkul Yatırım A.Ş. unvanıyla konut projeleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş, Eylül 2021’de ise gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür. Şirket kurulmadan önce ilişkili tarafı olan Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. nezdinde Ankara’da önemli projeler tamamlamış olup, en bilinen projesi Next Level Ankara projesidir. Şirket’in mevcut durumda devam eden Merkez Ankara ve Next Level İstanbul projeleri hasılat paylaşım modeline göre Emlak Konut GYO A.Ş. ihalesi sonucu üstlenilmiştir.

30.09.2021 itibarıyla 799,1 milyon TL gelir elde eden Şirket’in aynı dönemde net karı 42,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 30 Eylül 2021 itibariyle Şirket’in ilişkili tarafları olan Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. ile İlerleyen Yapı Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. firmalarına sırasıyla 469,1 milyon TL ve 86,8 milyon TL borcu bulunmakta olup ilgili dönemdeki nakit pozisyonu ise 3,7 milyon TL’dir.