Canlı Destek Al

Birleşim Mühendislik Halka Arz Özet Bilgilendirme

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş., 11 - 12 - 13 Ağustos 2021 tarihlerinde 9,10 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir.

22.000.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 11.000.000 TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olup, halka arz edilecek payların toplam nominal değeri 33.000.000 TL’dir. Halka arz edenlerin ayrıca 6.000.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Konsorsiyum üyeleri Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcıların taleplerini toplayacaktır. 1.000 adet ve altı pay talebinde bulunan yatırımcılar Yurt İçi Bireysel; 1.001 adet ve üzeri pay talebinde bulunan yatırımcılar ise Yüksek Başvurulu Yatırımcı kategorisinde yer alacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 7,5x olarak hesaplanmıştır.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Ortak satışı ve sermaye artırımı

Halka Arz Edilecek Paylar:

22.000.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı)

11.000.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

6.000.000 TL nominal değerli paylar

Halka Açıklık Oranı:

%32,35

%38,23 (ek satış dahil)

Talep Toplama Yöntemi:

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

11 – 12 – 13 Ağustos 2021

Halka Arz Fiyatı:

9,10 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

300.300.000 TL

354.900.000 TL (ek satış dahil)

Tahsisat Grupları

Bireysel Yatırımcı (%50)

Yüksek Başvurulu Yatırımcı (%30)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%20)

(Bireysel Yatırımcılar ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılar; Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvuracak olup, talep adetlerine göre dağıtımda dahil olacakları tahsisat grubu belirlenecektir.)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%40’ı Şirket’in ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik’in kısa vadeli banka kredilerinin kapatılması,

%20-30’u Şirket’in, elektromekanik sektöründe hizmet veren firmalarla işbirliğini artırması, Şirket’in projelerde kullandığı kritik önemdeki hizmetleri veren ve/veya malzemeleri üreten şirketlerden, yapılan değerlendirmeler sonucu uygun bulunanları satın alarak bünyesine katılması,

%30-40’ı Şirket ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik’in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Kar Dağıtım Politikası:

Sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlenecektir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

En fazla 30 gün boyunca planlanmaktadır. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, Halka Arz Eden Pay Sahipleri portföyünden Halka Arz Edilecek Paylar’dan toplam 4.950.000 TL nominal değerdeki kısmının satışından elde edilecek brüt hasılat kullanılacaktır.

Teşvikler:

Yoktur.

 

Şirket 2002 yılında inşaat sektöründeki projelerde mekanik tesisat taahhüt işleri hizmeti vermek üzere kurulmuştur. Şirket 2013 yılında 1978 yılından beri benzer iş kollarında faaliyet gösteren Erde Mühendislik’in %100 hissesini satın alarak projelerin hem mekanik hem de elektrik tesisat işlerine teklif verme kabiliyetine ulaşmıştır. Halihazırda, Şirket ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik, çeşitli sektörlerde inşa edilen her türlü yapının, ısıtma ve soğutma tesisatı, havalandırma tesisatı, sıhhi tesisat, yangın tesisatı, güneş enerjisi tesisatı, doğalgaz tesisatı, basınçlı hava tesisatı, medikal gaz tesisatı, çamaşırhane ve mutfak tesisatı, buhar, kondens, kızgın su ve kızgın yağ tesisatı, havuz tesisatı, bina otomasyon sistemleri, güç dağıtım sistemleri, yedek güç sistemleri, aydınlatma sistemleri, reaktif güç kompanzasyonu, koruma sistemleri, iletişim sistemleri, yangın algılama ve alarm sistemleri, güvenlik sistemleri, kongre ve referans sistemleri, ses ve görüntü sistemleri, tıbbi çağrı sistemleri, petrokimya ve rafineri elektrik sistemleri, test, ayar ve dengeleme (TAD) işlemleri başta olmak üzere her türlü elektrik ve mekanik tesisat, işlem ve sistemleri uygulamakta ve bu alanlarda müşavirlik ve mühendislik hizmeti vermektedir. 2020 yıl sonu itibarıyla Mekanik Taahhüt işleri Şirket satışlarının %64,7’sini oluştururken satışların %34,7’si Elektrik Taahhüt işleri, kalan %1,0’i ise diğer satışlardan oluşmaktadır.

2018-2020 dönemleri arasında %27,1 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 578,1 milyon TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 139,4 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %133,1 YBBO sergileyerek 2020 yılında %14,4’lük FAVÖK marjıyla 83,1 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 59,7 milyon TL net karı bulunan Şirket’in, 2021 ilk 3 aylık dönem itibarıyla Net Borç/FAVÖK oranı ise 0,66x ile makul sayılabilecek noktadadır.