Canlı Destek Al

Model Portföy

Gedik Yatırım’ın parlayan şirketlere ilişkin güncel temel analizler ve nokta atışlı karşılaştırmalı şirket önerilerinin tümü periyodik olarak güncellenen model portföyümüzde! Piyasa, sektör ve şirket göstergelerini sıkı sıkıya takip eden Araştırma bölümünün değişen dinamiklere göre güncelleyerek seçtiği hisseleri Model Portföy’de inceleyin, kendi portföyünüzü oluştururken hisse dağılımı tercihlerinizi daha kolay yapın.

Model Portföy Raporlarının Hazırlanmasındaki Amaç

Model Portföyün hazırlanmasındaki amaç, Borsa İstanbul’da işlem gören şirket pay senetlerinin genel performansını temsil yeteneğine sahip BIST 100 Endeksini takip etmek ve BIST 100 endeks getirisi baz alarak yüksek ve istikrarlı dönemsel getiriler sağlamak ve yatırım hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimize güncel piyasa gelişmeleri doğrultusunda sunduğumuz hisse seçimi hizmetimizin başarısını ortaya koymak ve bu kapsamda türlü yatırım desteğini sunmaktır.

Model Portföy Stratejimiz

Model Portföy, ilk olarak belli bir miktar birikimin 24 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan raporda belirtildiği ağırlıklarla, listedeki hisselere tahsis edilmesi ve o tarihte oluşan ortalama hisse fiyatlarıyla bu hisselerin satın alınması sonucunda oluşturulmuştur. Sonraki tarihlerde yayınlanan güncelleme raporlarla listedeki hisseler ve ağırlıkları değiştirilebilmektedir.

Model Portföy’e dahil edilen hisseler, Araştırma Bölümü analistlerinin AL ya da TUT önerisi verdiği hisseler arasından seçilmektedir. Hisselerin seçimi, şirketlerin uzun döneme ilişkin finansal tahminlere dayalı olarak yapılan temel analizler ve orta/uzun vade beklentilerine göre yapılmaktadır.

Model Portföy periyodik olarak  güncellenir ve uygun şekilde yatırımcılara duyurulmak üzere yatırımcılar ile paylaşılır, web sitesinde ilan edilir. Model Portföy güncelleme notunda hisselerin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi yazılır. Bununla birlikte bir hissenin Model Portföy’e girmesi ya da çıkması, aksi belirtilmedikçe, hisse önerimizde bir değişiklik olduğu anlamına gelmemektedir.

 

                  Model Portföy Raporu detayları için tıklayınız.

Hemen İşlem Yap

                Geçmiş Model Portföy Raporları için tıklayınız