Canlı Destek Al

Eurobond; devletler, kamu kurumları veya özel şirketler tarafından konvertibl döviz cinsinden ihraç edilen orta-uzun vadeli borçlanma senetleridir. Yatırımcısına kupon ödemeleri ile düzenli nakit akışı sağlar ve sabit getirili bir yatırım aracı olmasından dolayı güvenli liman yatırımı olarak da adlandırılır.

Eurobond’u Öne Çıkaran Özellikler

 İhraç eden kurum güvencesindedir.

 Likiditesi yüksek bir yatırım aracıdır. İstenilen zaman işlemden çıkılabilir.

 Vade sonuna kadar tutulması durumundaki getirinin yanı sıra, kupon ödemeleriyle dönemsel nakit akışı sağlar.

 Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen para birimi üzerinden yapılır.

  Eurobond ihraçcı kurumla bir ortaklık ilişkisi kurmaz: İşlemle birlikte borçlu-alacaklı ilişkisi kurulur.

 Vadesi 5 ile 30 yıl arasında değişebilir.

 Amerikan Doları bazındaki Eurobondlar 6 ayda 1; Euro bazındaki Eurobondlar yılda 1 kupon ödemesi sağlar.

 Vade sonunda Eurobondun nominal tutarı, hamiline ödenir.

 Getiriler stopaja konu değildir. Yatırımcının statüsüne göre beyanatabi olarak uygulanır.

 İşlem konu tüm Eurobond’lar Gedik Yatırım MD güvencesinde Euroclear’de saklanır.

Eurobondlara ilişkin Riskler

Eurobondlar uzun vadeli yatırım aracıdır ve vadesinden önce satılması durumunda yatırımcısına zarar ettirebilir. 

Eurobond’un getirisinin negatif (zarar) olması için;

  • Faizlerde yukarı yönlü bir hareket,
  • Eurobond’u ihraç eden şirketin risk priminde artış olması gerekir.

Bu şartlar sağlandığında, vadesinden erken satılmak istenen bir Eurobond zarara yol açacaktır.

Bunun yanı sıra, Eurobond ihraç eden şirkettin iflas etme, faiz ya da anaparayı ödeyememe riski de bulunmaktadır.