Canlı Destek Al

Blok Satış

Depo sertifikasının, Borsa'da bir defada alınmak veya satılmak istenen miktarının, ihraçcının ödenmiş sermayesine oranı; Yönetim Kurulu'nca önceden belirlenmiş bir orandan fazla ise, bu tür emirler Blok emir olarak anılır. Blok satış işlemlerine ilişkin kurallar Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.