Canlı Destek Al

Çapraz İşlem

Aynı hisse senedi için aynı fiyatlı hem alış hem satış emri olan üye her iki emrini de sisteme girer. a) Sistemde aynı veya daha iyi fiyatlı diğer üyelere ait emir yoksa; üye tarafından girilen emir yine aynı üyenin eşit fiyatlı pasif (beklemekte olan) emri ile karşılaştığında, sistem girilen emri çapraz emir dosyasına aktarır ve Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenen süre kadar beklemeye alır. Belirlenen süre içinde başka bir üyenin aynı veya daha iyi fiyat düzeyinde emri gelmez ise, bu sürenin sonunda sistem çapraz işlemi gerçekleştirir. b) Aynı veya daha iyi fiyatlı, farklı üyelere ait öncelikli başka emirler varsa, işlemler önce bu emirler ile gerçekleştirilir ve emrin kalan bölümü beklemeye alınır. c) Bekleme süresi içerisinde farklı bir üyeden aynı veya daha iyi fiyatlı emir girilirse, sistem karşı üye ve çapraz emir arasında % 50 oranında eşleştirme yapar. Bu işlem, her farklı üye tarafından girilen emir için çapraz işlem sona erene kadar devam eder. d) Çapraz işlem daha önce girilmiş bir emir üzerinde oluşursa, sistem aynı üyeye ait emirleri diğer üyelerle % 50 oranında öncelik sırasına göre eşleştirir. Çapraz işlemlerde paylaştırılacak miktar tek sayı ise, her zaman bir fazlası aynı üye ile eşleştirilir. Çapraz işleme konu olan miktar bir lot ise, bekleme süresi içinde gelen diğer bir üyenin aynı fiyat seviyesindeki emri ile eşleştirilir.