Canlı Destek Al

Hizmetler Endeksi

Hizmet sektörüne ilişkin beklentiler ise hizmet güven endeksi (HGE) ile ölçülebilmektedir. Endeks 0-200 arasında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.