Canlı Destek Al

Munzam Teminat

(Additional Collateral) Üçer aylık dönemlerde, her bir temerrüt matrahı 20 milyon TL veya üstü olmak kaydıyla, Hisse Senetleri Piyasası işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyerek birden fazla günde Borsaca geçerli kabul edilmeyen şekilde savunmalı olarak temerrüde düşen üyelerin, toplam temerrüt matrahının, % 10'u oransal teminat veya ortalama teminatı aştığı takdirde ödenen aradaki farka munzam teminat denir.