Canlı Destek Al

Opsiyon Pirimi

(Option Premium) Alma veya satma hakkı için ödenen bedeldir. Sözleşmeye konu olan mal, kıymet veya finansal göstergenin üzerinde anlaşılan ileri tarihteki alım veya satım hakkının fiyatıdır.